Почетак » Практична настава

Практична настава

Настава у којој ученици стичу потребна стручно-теоријска и практична знања, вештине и радне навике, неопходне за самостално и безбедно обављање послова и радних задатака  образовних профила грађевинске струке.