Образовање на даљину

777Образовање на даљину је вид образовања које се описује као процес који омогућава ученицима приступ учењу и када су извор информација и ученик одвојени у простору и времену. настава се не изводи у школи и учионици већ се потребни материјали налазе у електронској форми. Образовање на даљину је погодно за особе које желе да уче, а нису у могућности да физички приступе настави. Омогућава учење свим људима без обзира на године и место на ком се налазе.

Образовање на даљину у практичној настави није у потпуности могуће реализовати.  Ученици могу стећи теоријска  знања путем учења на даљину, али практично их могу применити само на терену.