Електротехника

Образовни профил-електроинсталатер

Одржавање, поправка и извођење енергетских инсталација и инсталација јаке струје у свим врстама објеката.

Електроинсталатер обавља демонтаже и монтажне послове ради одржавања и адаптације електроинсталација (замена, осигурача, светлосних тела, утикача, прекидача…). Осим извођења радова, електроинсталатер се оспособљава за читање и тумачење техничке документације и вођења грађевинске књиге. Могућности запошљавања након школовања су велике. Поред специјализованих предузећа постоје и многе приватне радионице у којима се рад не може замислити без електроинсталатера. Електроинсталатери могу да раде самостално, да отворе своју занатску радњу или своје предузеће.

einsta