Геодезија и грађевинарство

Образовни профили

Зидар-фасадер

Зидање, малтерисање, обрада фасаде, постављање изолације.

Тесар

Израда оплате за темеље, зидове, стубове, греде, плоче, израда скела, кровних конструкција…

Армирач-бетонирац

Израда монтажа армантуре, бетонирање армирано-бетонских елемената.

Руковалац грађевинском механизацијом

Руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима…

Керамичар-терацер-пећар

Облагање керамичким плочицама базена, тргова, постављање камених подова, облагање зидова, зидање камина и каљевих пећи…

Декоратер зидних површина  (молер)

Припрема и извођење молерских-фарбарских, тапетарских и украсних гипсарских радова (орнаметика).

Монтер суве градње

Облагање бетонских елемената гипс картонским плочама.Монтажа преградних зидова,спуштених плафона и подова.